Pověsti ze Soběšic a okolí

oSoběšicích a okolí se za dávných časů našich pradědů a prabáb
vyprávěly bajky a pověsti. Bylo by škoda zapomenout, jakými zkazkami
si naši předkové zpestřovali dlouhé večery bez rádia a televize...

 

Hastrmanka a čarovná pentlička
Pověst ze Soběšic

ozdoba

Černý myslivec
Pověst ze Soběšic

ozdoba

Soběšickej vodník
Pověst ze Soběšic

ozdoba

O zakletých skalách
Pověst z Damíče

 

ozdoba
(Podle pověstí nasbíraných v letech 1928 - 48 učitelkou Annou Duškovou, působící několik let v Soběšicích, sepsaly do knihy Z podhůří Šumavy Jaroslava Sucháčová a Ludmila Hromádková.)