Fotografie z archivů

Nejstarší nalezená fotografie Soběšic pochází z prvního desetiletí 20. století, z doby Rakousko-uherské monarchie. Nechal ji vlastním nákladem jako pohlednici vytisknout Matěj Sváta, soběšický obchodník. Snímek zachytil jeho chalupu, v níž měl "Obchod ve smíšeném zboží".

Mezi stromy vlevo je patrná kaplička sv. Jana Nepomuckého, od ní nalevo vedla cesta ke Strašicům.

sipka foto

Z dob monarchie je i druhý nejstarší snímek, který zachycuje rodinu Matěje Sváty (druhý zleva)
před jeho obchodem. Po pravici mu stojí jeho žena,
dítě po levici je syn Josef, ostatní kolemstojící
nedokáže nikdo identifikovat.

sipka h02

Pohlednici složenou ze čtyř snímků obce nechal ve 20. letech vytisknout Josef Sváta, který v Soběšicích pokračoval v kupecké tradici. S jeho osobou se pojí zajímavý příběh:
Otec Matěj, který byl starosvětsky založen, nepředal obchod synovi jen tak, nýbrž požadoval jeho odkoupení. h03Josef se tedy roku 1912 vypravil do Ameriky, aby si na živnost vydělal. V jižní Americe (v Brazílii) si našel práci - kácení stromů v pralese. Užíval ale rád života. Co vydělal, uměl i utratit. A tak málem obchod neměl kdo převzít. Štěstí se na Josefa usmálo, když po dvou letech při plavbě zpět do Evropy potkal dívku, která byla také za výdělkem v Americe. Padli si do oka a z parníku zamířili rovnou do Soběšic. Nevěsta si vezla dvacet tisíc zlatých a za tu sumu Josef od otce krám odkoupil. Obchod rozšířil přístavbou patrového domu k původní chalupě.

Pohlednice zachycuje novou školu postavenou před první světovou válkou v roce 1911, na druhém snímku shromáždění na návsi před budovou staré školy, dnes zvané kaplička, třetí je pohled na náves s kapličkou a výrazným štítem hospody U Přibylů a a na čtvrtém snímku je nová část Svátova domu s obchodem.

Zajímavým detailem na posledním snímku je kaplička sv. Jana Nepomuckého, která stojí ještě uprostřed rozcestí na Strašice (prohlédněte si zvětšený snímek dole vlevo), zatímco na pozdější fotografii ze 30. let (snímek dole vpravo) je kaplička už přemístěna z křižovatky a vestavěna do boku Svátova domu, kde stojí dodnes.

det h04
   
Svátův obchod, pohled
na starou chalupu od silnice:
Chcete nahlédnout do výlohy, jak ji viděli naši předkové zhruba před sto lety?
h05 h06
   
Tento snímek je zajímavý tím, že byl pořízen někdy ve 20. letech minulého století a to na dvoře statku Jana Samce č.p. 3. Dnes už budovy nestojí, na plácku, který po jejich zboření počátkem 70. let vznikl, se každoročně vztyčuje májka. Zbyla jen stodola, které se dodnes říká Samcojc.

Rodina Jana Samce se nechala vyfotografovat ve 20. letech minulého století při senoseči.
Hospodář sedí uprostřed, vlevo na zemi ležící je Václav Vichr (*1904).

h19b

Rybníček na rozcestí ke Strašicům nazývá obecní kronika z roku 1927 Kolmanojc rybníčkem. Někteří pamětníci ale tvrdí, že ho nechal vybudovat Josef Sváta poté, co u něj hořelo a ve vsi nebylo čím hasit. Kdo dnes ví, jak to bylo? Možná je pravda obojí a původní malou Kolmanojc nádrž nechal obchodník Sváta přestavět. Ať tak, či onak, na dobovém snímku je rybníček ještě bez současných, žulou zpevněných břehů.

h07
 
Vrch Hořice - dominanta Soběšic - býval kdysi holý. Jen skála, křoví a traviny. Altánek postavený na vrcholku se tak stal jakousi minirozhlednou. Ze snímků je patrné, že ves z něj měl pozorovatel jako na dlani.
h08 h09
h10 h11
Přesné datum vzniku snímků se nepodařilo zjistit, nejspíš 40. léta minulého století (altán byl postaven roku 1943). V té době se Hořice již drahně let zalesňovala, přesto snímek dole vlevo, který je datovaný 1932, ukazuje vrch stále jen jako království skalisek. Fotka dole vpravo (pořízená okolo roku 1960) dokládá, jak stromy postupně začaly bránit ve výhledu.
h12 h13
   
h14

Pohled z Hořice z doby okolo roku 1945. Od Svátova obchodu se vine podél Kavalojc stavení (dnes bývalá hospoda U Česánků) silnice ke Strašicům.

Vpravo je pro srovnání současný snímek místa.

h15

sipky doluNa snímcích dole - historické pohledy na náves. První tři, asi ze 30. až 40. let, zachycují již neexistující či zcela přestavěné objekty. Čtvrtý snímek soběšické "hlavní ulice" bude nejspíš až z 50. let, poněvač silnice nemá ještě asfaltový povrch, ale zřetelně se tu už tyčí sloup elektrického vedení (elektrifikace od 1949).

h16 h17
h18 h19
   

Po válce, v roce 1945, se v Soběšicích uskutečnily slavnostní dožínky. Snímky z této akce zachycují zejména tehdejší mládež. Podle svátečního ustrojení všech, i přihlížejících, lze soudit, že to v obci byla významná akce.

sipKvalita dalších fotek z této akce ale není příliš dobrá, originály o rozměru 5,5 x 5,5 cm jsou příliš malé a rozostřené.

devcata

1945_01 1945_02 1945_03 1945_04 1945_05 1945_06 1945_07 1945_08 1945_09 1945_10 1945_11 1945_12 lightbox gallery in joomla by VisualLightBox.com v5.9m
 


h20 Fotografie zhruba z přelomu 50. a 60. let zachycuje soběšické zemědělce na poli. Při jaké příležitosti se nechali zvěčnit se nepodařilo zjistit.
   
sipkaV první polovině 60. let vyvíjel velice aktivní činnost soběšický ochotnický spolek.

V létě 1962 uspořádali ochotníci Konopickou slavnost. V Soběšicích to bylo poprvé (a bohužel i naposled), ale jinde v Pošumaví se zábava slavící ukončení sklizně často pořádala od 30. let.
Hlavní prim v zábavě hrály dívky a ženy, které se během slavnosti u muziky chovaly podobně jako muži. Mohly si volit tanečníka, platit hudbu a nechat si zahrát sólo či zpívat před kapelou. Jako rekvizity mívaly lahve s alkoholem nebo půllitr piva.

konopicka
h21 det

Mezi diváky Konopické slavnosti je k vidění mnoho dětských tváří dodnes žijících pamětníků.

Poznáte je po 50 letech?
Pro pohodlnější prohlížení je vlevo zvětšený detail diváků.

   

K životu obce neodmyslitelně patřívala škola, nyní už bohužel zrušená. Školáci z třídního snímku z válečných let asi už většinou nejsou mezi námi.

Zato na dolních fotografiích se mnozí i po 60 letech určitě poznají. Na snímku dole vlevo je pátá třída z roku 1961. Snímek vpravo je přibližně ze stejné doby.

   

Snímek z roku 1964 zachytil
průvod s máječkem přes ves.

Šli rádi, či neradi? Kdo ví... Obecní kronika,
si posteskla, že mladí mají malý zájem
o držení tradic....

h21b
chasa Soběšická chasa mladá roste pěkně nahoru... Zpívávalo se s kytarami u táboráku nebo ve výčepu útulné hospůdky U Přibylů. Snímek je z 1. srpna 1971, kdy se soběšická chasa sešla o pouti na návsi před hospodou U Motlů (dnes již zbořenou, místo ní stojí kulturní dům, čili restaurace Pod Hořicí).
Romantické prostředí zalesněné Hořice uprostřed vsi přitahovalo mladé vždy. Na přelomu 60. a 70. let se tu během letních večerů pálily ohně a hrálo na kytary. Toto je snímek z prázdnin roku 1972. na horici

ZPĚT NA AKTUALITY